dövran

dövran
ə. 1) ruzigar, fələk, tale; 2) dolanma, seyr; 3) yaşayış, dolanış; 4) zaman, əsr, vaxt; 5) aləm, dünya; 6) mövləvilərin sıraya düzülərək neyin səsi ilə zikr oxuyub durduqları yerdə fırlanmaları (dövr etmələri)

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • dövran — is. <ər.> 1. Zaman, zəmanə, dövr, vaxt, çağ. Doğru derlər, hər zaman bir aşiqin dövranıdır. F.. O imiş xahişi əvvəl anın; Şair ayinəsidir dövranın. A. S.. Azad bir dünyanın, böyük bir elin; Xoşbəxt bir dövranın övladıyıq biz. Ə. Cəm.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövr — 1. is. <ər.> 1. Dolanma, hərlənmə, fırlanma; bir şeyin öz oxu ətrafında hərəkəti. Dövr etmək – 1) bir şeyin ətrafında hərlənmək, fırlanmaq, dövrəvi hərəkət etmək. Hələ dan ulduzu batmayıb, ərşi fələkdə öz dövrünü edirdi. A. D.. Hərlənib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istedad — is. <ər.> 1. Fitri qabiliyyət, bir şeyi tez mənimsəmə qabiliyyəti; zəka, talant. Şairlik istedadı. – Ey Füzuli, müttəsil dövran müxalifdir mana; Qaliba ərbabi istedadı dövran istəməz. F.. <Fitnə:> Dünyada istedad, hər böyük hünər;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruzigar — is. <fars.> 1. Külək, yel. . . Bakı axşamına məxsus sərin ruzigar əsməkdə idi. M. S. O.. Çılğın kimi ruzigar vıyıldar; Qar parçaların göyə sovurar. A. Ş.. Kəndin kənarındakı əkinlərin başaqları xəfifcə əsən bir ruzigarın təsiri ilə sakit… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Сафаев, Раджаб Давронович — Значимость предмета статьи поставлена под сомнение. Пожалуйста, покажите в статье значимость её предмета, добавив в неё доказательства значимости по частным критериям значимости или, в случае если частные критерии значимости для… …   Википедия

  • Se otto ore son troppo poche — (En français:« Si huit heures c est trop peu ») est une chanson populaire politique Italienne d auteur anonyme, originaire des premières années du XXe siècle. Description C est un chant de révolte des mondine (les repiqueuses de… …   Wikipédia en Français

  • Агаларов, Гасан-бек — Гасан бек Агаларов Портрет Гасан бека Агаларова. Худ. К. К. Каневский, Варшава, 1856 г., Музей истории Азербайджана …   Википедия

  • gərdiş — f. 1) əldən ələ gəzmə; 2) gəzinti, seyr; 3) dolanma; 4) qrammatikada: hallanma. Gərdişi dövran zəmanə, dövranın gərdişi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ruzgar — f. külək f. zaman, vaxt; 2) hal, vəziyyət; 3) yaşayış, həyat, ömür; 4) zəmanə, dövran, fələk …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • saqi — ə. 1) şərab paylayan, qədəhlərə şərab tökən; 2) su verən; su paylayan; suçu; 3) su satan. Saqiyi dövran «dövranın saqisi» m. zəmanə ə. baldıra aid olan, baldırda olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”